LMRA in het werkvergunning proces

Het doel van de LMRA is het identificeren van gevaren op de eigen werkplek en het elimineren van risico’s en gevaarlijke omstandigheden, vlak voor begin van het werk, die tot een incident kunnen leiden. De LMRA wordt door een werknemer zelf uitgevoerd en de voordelen ervan zijn ook direct voor de werknemer zelf.

WPS kan de LMRA procedure op veel manieren configureren binnen het werkvergunning proces. Om een beeld te geven zijn hier een aantal voorbeelden:

LMRA als laatste stap voor de verstrekking of vrijgave van de werkvergunning

WPS kan zo geconfigureerd worden dat er al dan niet verplicht een LMRA moet worden uitgevoerd door de houder van de werkvergunning. In deze stap bevestigt de houder de werkvergunning met een klik en geeft hiermee zijn goedkeuring, of eventueel een afwijzing..

LMRA met vragenlijst, beelden en of documenten

Vanuit het WPS systeem kunnen vragenlijsten worden ingericht. Deze vragen moeten worden beantwoord in de LMRA stap. Ook kan er een afbeelding of document worden geupload in deze stap.

LMRA met mede-goedkeuring of notificatie

Het is mogelijk nadat de houder de LMRA stap heeft uitgevoerd een andere rol (bijvoorbeeld coördinator, vrijgever of verstrekker) hiervan een notificatie ontvangt en eventueel ook moet goedkeuren alvorens de werkvergunning wordt vrijgegeven/verstrekt. De configuratie mogelijkheden voor LMRA binnen WPS zijn talloos. Men kan zelf bepalen hoe streng men het gehele proces wil maken.

Uiteraard begeleiden wij u met onze expertise en ervaring in het safety proces op het vlak van procesinrichting.

Enthousiast over WPS?

Vraag vrijblijvend een live demo aan.