Kennisbank

Belangrijke termen

SHE- en technische termen

In verschillende beschrijvingen van functionaliteiten worden SHE- en technische begrippen gebruikt.

Deze zijn in de meeste gevallen bekend en veelgebruikt, maar verdienen in sommige gevallen meer toelichting in combinatie met WPS.