Wat is Verhoogd Risico Bepaling?

Work Permit System kent het concept van een "verhoogd risico bepaling". Bij deze bepaling wordt aan de hand van een aantal vragen over risico's bepaald of er een hoger risico is, waardoor een aanvullende analyse nodig is.

De aanvullende risico-analyse wordt in het systeem in de meeste gevallen uitgevoerd door een TRA, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk om hier het toevoegen van een ander werkdocument te vereisen.