Wat is de Fine en Kinney?

De methode van Fine & Kinney (ook wel Kinney & Wiruth methode) wordt gebruikt om de risicograad in te schatten en te bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden om deze risico's te verkleinen. De Fine & Kinney methode wordt gebruikt bij het ontwikkelen van de RI&E. In WPS kan Fine & Kinney worden toegepast als methode om de risicograad per werkvergunning te bepalen. Vervolgens kunnen met de TRA methode de maatregelen worden bepaald. 

Fine & Kinney formule is Risico = Kans x Blootstelling x Ernst

Iedere factor heeft haar eigen referentieschaal. Met deze schaal kan er een waarde van het risico worden berrekend. De hoogte van de waarde is vervolgens weer geclassificeerd. Bij een Hoog en Urgent risico cijfer kan WPS de TRA stap triggeren om vervolgens de te nemen veiligheidsmaatregelen te bepalen.