Onderneming

Werkwijze

Algemeen en samenwerking

BlueBear is gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van maatwerkoplossingen in een erg brede zin van het woord, en dat is ook waar de kracht ligt van de organisatie en de geleverde diensten.

Specifiek wordt hierin "diensten" genoemd, omdat BlueBear programmatuur als dienst (Software as a Service, of "SaaS") levert. Deze diensten worden aangeboden via door BlueBear beheerde infrastructuur.

Binnen alle processen en projecten heeft BlueBear aanpasbaarheid, uitbreidbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid hoog in het vaandel staan.

BlueBear streeft ernaar om het opzetten, ontwikkelen en implementeren van een systeem, zoals WPS, niet alleen voor onze klanten te doen, maar juist met onze klanten. Het is belangrijk dat een systeem goed aansluit bij de processen en werkwijze van een organisatie, helemaal wanneer het systeem op het gebied van (arbeids)veiligheid werkt.

Met onze klanten weten we in nauwe samenwerking de expertises te bundelen om bijzondere projecten te realiseren. Met de manier waarop wij werken, leveren wij diensten van hoge kwaliteit.

Aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid

In gevoerde gesprekken en aangeleverde documenten wordt vaak gerefereerd naar de "standaard" onderdelen van onze systemen en welke onderdelen als "maatwerk" moeten worden ontwikkeld. Omdat het automatiseren van bestaande processen binnen organisaties voor elke organisatie in ideale vorm verschillend is, is "standaard" eigenlijk niet een veel gebruikte uitdrukking bij de systeemontwikkeling binnen BlueBear, gezien het ontwikkelproces op deze verschillen is ingesteld en geen enkele van de installaties van onze systemen exact hetzelfde is ingericht.

Als een van de basisconcepten bij het ontwikkelen, en daardoor ook aanwezig in de kern van de ontwikkelde systemen, wordt in hoge mate rekening gehouden met aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid. Met deze insteek kunnen "standaard" onderdelen relatief gemakkelijk worden uitgebreid, en worden onderdelen die in andere systemen "maatwerk" zouden zijn op zo'n manier geïntegreerd, dat ze op een configurabele manier deel worden van de "standaard".

Veiligheid en beschikbaarheid

BlueBear neemt informatieveiligheid binnen haar bedrijfsvoering zeer serieus. Veiligheid staat centraal binnen onze software-ontwikkeling en is een primaire overweging in alle andere bedrijfsprocessen, wij hanteren een grote veilige marge in onze standaarden en procedures.

Het softwareplatform en de daarop ontwikkelde systemen zijn beschikbaar vanaf servers in eigendom en in beheer van BlueBear, geplaatst in 2 Tier3+ high-end datacenters in de omgeving van Hengelo. Deze servers zijn ingericht met en op basis van stabiele software waarvan bekend is dat beveiligingsproblemen snel worden opgelost, welke daarna ook zo snel mogelijk op de BlueBear servers worden doorgevoerd. De systemen, het platform en de servers zijn gericht geconfigureerd met het oog op veiligheid en hoge beschikbaarheid en zijn daardoor in principe altijd beschikbaar en worden constant bewaakt en gemonitord. Voor het aanbieden van diensten en het overdragen van gegevens wordt gebruikt gemaakt van recente en betrouwbare beveiligingsprotocollen.

Op basis van de wensen en eisen van de klant wordt een afgeschermde omgeving ingericht, waardoor deze informatie en diensten geïsoleerd zijn van andere klanten. Indien gewenst worden deze servers redundant opgezet op twee verschillende locaties, beide in de omgeving Hengelo. Daarnaast worden er periodiek backups van de informatie op deze servers gemaakt naar een derde locatie in dezelfde regio, waar deze data alleen beschikbaar is door de systeembeheerders van BlueBear. Jouw data staat veilig in onze datacenters.

Alle data staat op Nederlandse bodem en onder Nederlandse wetgeving.