Functionaliteiten

De mogelijkheden

De mogelijkheden om WPS toe te passen in verschillende branches en industrieën zijn breed. Door de flexibele architectuur van WPS zijn wij in staat om onderdelen van het proces anders te rangschikken, op relevante plekken het "vier ogen"-principe toe te passen en de rollen met privileges hierop in te richten. Ook het inrichten van medebeoordelaars, TRA- en LOTO-procedures in het proces zijn configurabele parameters die, wanneer deze relevant zijn, onderdeel van het proces worden.

Interactieve statuskaart

Eenvoudig alle activiteit bekijken op een plattegrond en/of geografische kaart.

Uitgebreide statistieken

Statistieken geven vergaande inzichten in veiligheidsmanagement data.

Notificaties

Gebruikers ontvangen notificaties wanneer actie van hen wordt verwacht.

Koppelingen

Mogelijkheden voor koppelingen met SAP, Oracle en andere ERP-systemen.

Planningsweergave

Bekijk alle lopende aanvragen en werkvergunningen in een duidelijk en handig overzicht.

SAML 2.0

Inloggen met single sign-on & sign-off doormiddel van SAML 2.0, betrouwbaar en veilig.

Beveiligde verbinding

Al onze installaties zijn door middel van SSL-certificaten beveiligd.

Locaties en installaties

Hiërarchische structuur van alle locaties en installaties van een onderneming.

Online Administrator

Controle over de meest belangrijke en gebruikte functionaliteiten in de geavanceerde beheeromgeving.

geschiedenis van acties

Geschiedenis van acties

WPS houdt precies bij wie wat wanneer heeft uitgevoerd en is inzichtelijk bij elke aanvraag, werkvergunning en veiligstelkaart. Alle gegevens worden gearchiveerd en blijven bewaard en inzichtelijk voor gebruikers met toepasselijke privileges.

Filteren, sorteren en zoeken

Het filteren van aanvragen, werkvergunningen, taak risico analyses en veiligstelkaarten eenvoudig en overzichtelijk door middel van iconen en begeleidende tekst. Daarnaast is het mogelijk kolommen te sorteren en te doorzoeken. Een uitgebreide statistieken module met een grote hoeveelheid filteropties geeft inzicht in veiligheidsmanagement data.

screenshot-filter-status2.png
rollen_455.1.gif

Rollen

Het WPS bevat gebruikers die rollen vervullen waar privileges aan zijn gekoppeld. Een gebruiker kan meerdere rollen hebben. Zo zijn er rollen als aanvrager, coördinator, verstrekker, vrijgever, veiligsteller en meer. Afhankelijk of er gewerkt dient te worden volgens het '4 ogen' principe kunnen rollen, privileges en restricties als maatwerk worden ingericht.

Medeondertekenaars

Deze functionaliteit is niet voor elke organisatie van toepassing. Medeondertekenaars of mede beoordelaars zijn vaak personen met specifieke vakkennis wiens expertise afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden wordt ingeroepen.

medebeoordelen-medeondertekenen.jpg