Werkvergunning systeem rollen

Het WPS bevat gebruikers die rollen vervullen waar privileges aan hangen. Een gebruiker kan meerdere rollen hebben. Zo zijn er rollen als aanvrager, coördinator, verstrekker, vrijgever en veiligsteller. Afhankelijk of er gewerkt dient te worden volgens het '4 ogen' principe kunnen de rollen, privileges en restricties als maatwerk worden ingericht.

rollen_455.gif