Mede beoordelaars

Laat uw werkvergunning door vakgebied-experts controleren

In principe is het werkvergunningproces een lineair proces. De verschillende rollen volgen elkaar op en beoordelen op basis van hun expertise de uit te voeren werkzaamheden. Het kan voorkomen dat een bepaalde stap in het proces door meer dan een persoon beoordeeld dient te worden.

In WPS is het mogelijk op basis van de te nemen maatregelen mede ondertekenaars of mede beoordelaars in het proces deel te laten nemen. De mede beoordelaars-module maakt het mogelijk de rechten van mede beoordelaars aan te passen. Er kunnen beoordelaars worden toegevoed of verwijderd. De module geeft u ook de mogelijkheid om mede beoordelingsrollen aan maatregelen te koppelen. Ook is er de mogelijkheid om de module aan te passen, dan wel uit te breiden, als er zeer bedrijfsspecifieke wensen zijn.