Meertalig werkvergunning systeem

Het WPS werkvergunning systeem is een meertalig software systeem. Elke vestiging kan haar eigen taal voeren binen WPS.  Elke gebruiker kan in de voorkeuren de eigen taal selecteren waarin het systeem getoond dient te worden. Op het moment dat een gebruiker een document wil printen, kan er gekozen worden uit alle beschikbare talen binnen de eigen WPS installatie. Het geprinte document kan een andere taal zijn dan waarin het systeem in de voorkeuren is ingesteld.

Samen met u wordt een vertaling ontwikkeld die vervolgens wordt geïmplementeerd. Ook is het met behulp van de integrale editor (voor gebruiker met admin rechten) mogelijk alle teksten in alle talen aan te passen.