Taak Risico Analyse

TRA kan een onderdeel uitmaken van de werkvergunning applicatie. Het doel van de Taak Risico Analyse is om van bepaalde risicovolle taken de risico’s op te sporen en op te heffen dan wel te verminderen. Het dient om werkzaamheden efficiënter uit te voeren en incidenten te voorkomen. Een TRA kan vooraf of achteraf worden bepaald en gekoppeld worden aan een werkvergunning. Men kan een eigen database van TRA's opbouwen om deze bij wederkerende werkzaamheden te gebruiken.

In het WPS kan een TRA gekoppeld worden aan een onderdeel. Indien bij de werkvergunningaanvraag een onderdeel overeenkomt met hetzelfde onderdeel in een TRA dan worden alle TRA's met dit onderdeel automatisch getoond tijdens de aanvraagprocedure.

tra_taak_risico_analyse_455.gif