LOTOTO, ook wel "Lock-Out, Tag-Out, Try-Out" genoemd, is een veiligheidsprocedure die wordt gebruikt in de industrie en onderzoeksinstellingen om ervoor te zorgen dat gevaarlijke machines, voorafgaand aan de voltooiing van het onderhoud of het service werk, goed afgesloten zijn en niet kunnen worden opgestart.

LOTOTO staat voor Lock-Out, Tag-Out, Try-Out. Het is een werkwijze, waarbij een machine(-lijn) geheel of gedeeltelijk wordt losgekoppeld van zijn energiebronnen, waarna de schakelaar, connector of koppeling zodanig wordt beveiligd dat andere personen deze beveiliging niet ongedaan kunnen maken. Meestal worden hiervoor hangsloten (Lock) gebruikt. Gelijktijdig worden er, daar waar nodig, labels (Tag) aangebracht, waaraan te zien is dat de machine in onderhoud is, maar ook te zien is, wie daar mee bezig is. Een belangrijk aspect van LOTOTO is, dat alle betrokken medewerkers bewust worden en bewust blijven van de noodzaak om volgens de veilige (LOTOTO) methode te werken.

Het verschil met LOTO zit hem in de Try-Out aan het eind. Bij een LOTOTO is ook het controleren van de veiligstelling (de Try-Out) in de procedure vastgelegd, om meer zekerheid en veiligheid te bieden.

WPS beschikt over een volledig ingericht LOTOTO systeem dat zowel op zichzelf als in combinatie met het werkvergunning systeem kan draaien.