Wat is een werkvergunning

Een werkvergunning (ook wel permits of permit to work genoemd) is een manier die in de industrie gebruikt wordt om voorwaarden vast te leggen over werkzaamheden, zodat lichamelijk letsel en materiële schade voorkomen kunnen worden.

Soorten werkzaamheden

In een werkvergunning worden verschillende soorten werkaamheden opgenomen. Denk hier bijvoorbeeld aan: "werken op hoogte", "werken in besloten ruimtes" en "werken met chemicalien" etc. In WPS kunnen deze soorten werkzaamheden allemaal toegevoegd en/of aangepast worden.

Rollen in het systeem

Bij het werkvergunning proces zijn vaak meerdere mensen in verschillende rollen betrokken. WPS kent voor de behandeling van een werkvergunning diverse rollen. Het systeem onderscheidt minimaal de rollen: "Aanvrager", "Coördinator", "Houder", "Admin". Daarnaast kunnen rollen als: "Mede-beoordelaar", "Veiligsteller", "HSE supervisor", "Auditor" en "Vrijgever" en vele andere worden ingezet.

TRA

Voor werk met verhoogd risico (bijvoorbeeld wanneer er geen vaste werkprocedure kan worden gevolgd) moet eerst een taak-risico-analyse worden gedaan, waarbij de verschillende diensten overleggen welke risico's er zijn en hoe deze kunnen opgevangen worden. TRA is een onderdeel dat integraal ingezet kan worden in het WPS werkvergunningsysteem.