Werkvergunningen

Werkvergunningen (ook wel permits genoemd) zijn een manier die in de industrie gebruikt wordt om voorwaarden vast te leggen over werkzaamheden, zodat lichamelijk letsel en materiële schade voorkomen kunnen worden.

Soorten werkzaamheden

In werkvergunningen worden verschillende soorten werkzaamheden opgenomen. Denk hier bijvoorbeeld aan: "werken op hoogte", "werken in besloten ruimtes" en "werken met chemicalien" etc. In WPS kunnen deze soorten werkzaamheden allemaal toegevoegd en/of aangepast worden.

Rollen in het systeem

Bij het werkvergunningen proces zijn vaak meerdere mensen in verschillende rollen betrokken. WPS kent voor de behandeling van werkvergunningen diverse rollen. Het systeem onderscheidt minimaal de rollen: "Aanvrager", "Coordinator", "Houder", "Admin". Daarnaast kunnen rollen als: "Mede-beoordelaar", "Veiligsteller", "HSE supervisor", "Auditor" en "Vrijgever" etc.

TRA

Voor werk met verhoogd risico (bijvoorbeeld wanneer er geen vaste werkprocedure kan worden gevolgd) moet eerst een taak-risico-analyse gebeuren, waarbij de verschillende diensten overleggen welke risico's er zijn en hoe deze kunnen opgevangen worden.