Werkvergunning systeem software voor de consumenten goederen industrie

Het WPS is geschikt zeer geschikt voor de consumenten goederen industrie. Voor de consumenten goederen industrie heeft WPS een stramien speciaal toegesneden op consumenten goederen industrie. Checklists, TRA, Deltalinqs, Lock-out Tag-out procedures (LOTO), veiligstelkaarten hebben allemaal een specifiek stramien resulterend in een optimale gebruiks situatie. Met behulp van de editor is het mogelijk de stramienen nog verder te personaliseren.

Dankzij het responsive design past het safety management systeem zich aan elk apparaat aan. U heeft toegang tot alle data ook als u even niet achter uw bureau zit. Het vrijgeven van safety locks of het inzien van een werkvergunning, TRA, etc., zijn vanaf elke locatie mogelijk. Papier is niet meer noodzakelijk maar het systeem ondersteunt dit volledig, mocht dit beter bij uw organisatie passen.

Statistieken module met filters geeft diepe inzichten in veiligheidsmanagement data

Met onze statistieken en rapportages module is het mogelijk om diep inzicht te krijgen op: vergunning aanvragen, actieve werkvergunningen, tra's (taak risico analyse) en veiligstellingen. Een groot scala aan filters, zoals: status, uitgever, controller, periodes etc. geeft nog meer gerichte informatie.

Dashboard

Ook beschikt WPS over een handig en uitgebreid dashboard systeem. Het dashboard systeem geeft u in een oogopslag overzicht over alle werkvergunningen die open staan, de status ervan, wie wat doet en waar actie nodig is.