Waarom WPS werkvergunning software?

Zoveel veiligheidskundigen zoveel ideeën, inzichten en meningen over veiligheid. Een aantal redenen voor deze verschillende inzichten zijn; type organisatie, product of dienst, beschikbaar personeel, opleiding, ervaring, enz. Dat werkzaamheden veilig uitgevoerd dienen te worden, daar is een ieder het over eens. Hoe strikt dit praktisch uitgevoerd moet en kan worden en welke procedure/proces hierbij aan te pas komt is een blijvend vraagstuk.

Een organisatie is in beweging. Continue veranderen parameters die invloed hebben op de veiligheid. Of dat nu de mensen zijn, de marktwerking, gebeurtenissen, technologieën, budgetten, etc. Wij hebben met het ontwikkelen van WPS rekening gehouden met verschillende factoren om tegemoet te komen aan al die parameters waar veiligheidskundigen mee te maken hebben om het vraagstuk veilig werken een goede invulling te kunnen geven. Veiligheid vatten in een digitaal proces, geheel of gedeeltelijk, was voorheen vaak alleen weggelegd voor organisaties met grote budgetten. Wij bieden met WPS de mogelijkheid, voor al die organisaties en bedrijven die niet persé over de grote budgetten beschikken, om het veiligheidsvraagstuk te implementeren in een digitaal proces.

Hierdoor kunnen stappen worden gezet in het uniformeren van een proces (wie moet wat wanneer doen), waarborgen van informatie (wie heeft wat wanneer gedaan), het direct toepassen van nieuwe werkzaamheden en maatregelen wat ten goede komt aan het voortdurende veiligheidsvraagstuk.WPS als werkvergunningensysteem is uniek in al haar facetten. Naast de ongekende flexibele toepasbaarheid is het ook qua kosten bereikbaar voor elke organisatie.

Rode draad

Met WPS volgen wij een proces dat gangbaar en toepasbaar is in alle branches. Van aanvraag t/m werkvergunning, met of zonder TRA, met of zonder veiligstellingen (lock-out tag-out), medeondertekenaars. Indien TRA en/of veiligstellingen nog niet van toepassing is dan kan dit middels configuratie worden uitgezet en op elk gewenst moment geactiveerd worden.

Vragen en maatregelen

De doordachte en flexibele opzet van WPS wordt onderstreept doordat wij het mogelijk hebben gemaakt om in het aanvraag deel de gebruiker te confronteren met maatregelen of risico’s of vragen of een combinatie van allen. De gebruiker (aanvrager) hoeft geen kennis van maatregelen te hebben. Hij kan vragen beantwoorden waaraan maatregelen zijn gekoppeld die vervolgens op de werkvergunning komen. De invulling van het gehele deel van werkzaamheden, vragen. risico’s en maatregelen bepaald een organisatie zelf.

Stappen en volgorde

Wij kunnen stappen in verschillende volgorde plaatsen, uit elkaar halen of samenvoegen. Bijvoorbeeld de TRA functie als een van de eerste stappen of verder in het proces. De stappen zijn ook van invloed op het toepassen van het 4-ogen principe.

Rollen en privileges

Heeft een organisatie vaste 'contractors' dan zouden deze een aanvraag mogen maken en indienen. Vervolgens neemt de coördinator, meestal van de eigen organisatie, de aanvraag in behandeling en maakt er een werkvergunning van. De rollen en privileges en medebeoordelaars worden afgestemd op en met de stappen in het proces voor een optimale veiligheid binnen de procedure van een organisatie.

Altijd alles inzichtelijk en actueel

WPS is een web based systeem en daardoor overal bereikbaar met elk apparaat dat verbonden is met internet. Afhankelijk van de rol(len) heeft de gebruiker privileges om bepaalde handelingen te verrichten en kan delen van het systeem zien. Middels lijst weergaven, geografische kaarten, plattegrond​en en planning tool, in combinatie met status iconen is er altijd een overzichtelijk en accuraat beeld. Alle gegevens worden nog eens beschikbaar gesteld via de statistieken en rapportage module. Hier kan de veiligheidskundige zich een nog dieper inzicht in het hele veiligheidsproces verschaffen.

Het is meer dan ooit bereikbaar om de stap te zetten naar een digitaal proces, geheel of gedeeltelijk. Laat u informeren en adviseren over hoe WPS een antwoord kan zijn op uw veiligheidsvraagstuk.