Wat is RI&E of RIE Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Wat is een RI&E of RIE? Een risico-inventarisatie en -evaluatie. De RI&E is een verplicht middel ter bevordering van werkveiligheid en gezondheid volgens de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet. De RI&E is verplicht voor alle werkgevers, dus niet voor zelfstandigen zonder personeel. De werkgever moet onderzoeken welk gevaar het werk kan opleveren of het werk schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. In de RI&E wordt het resultaat van dit onderzoek worden vastgelegd. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld.

WPS en RI&E

WPS kan als tool gebruikt worden om uw RI&E uit te werken. De geconstateerde risico's die uit de RI&E voortkomen kunnen als onderdeel in de Plan van Aanpak worden ingevoerd in het WPS systeem. Het WPS systeem automatiseert de monitoring van de werkzaamheden. Alle ingegeven risico's in WPS worden automatisch gemeld wanneer deze zich kunnen voordoen.

WPS is naast de vele andere EHS functies ook een tool voor de automatisering van de uitvoering van de RI&E. Andersom kunnen  constateringen uit WPS de RI&E updaten.