Wat is taak risico analyse?

Om de veiligheid van medewerkers te waarborgen, zijn werkgevers verplicht om de gevaren van het werk te identificeren en te evalueren. Een risico-inventarisatie en -evaluatie beschrijft de processen en activiteiten binnen de organisatie. Om een beeld van de risico's die behoren tot een bepaalde taak of activiteit te krijgen, wordt een taak risico-analyse (TRA) uitgevoerd.

Het bestaande proces wordt gedefinieerd en vervolgens geanalyseerd op veiligheidsaspecten. Voor elke activiteit worden de risico's geïdentificeerd, alsmede de maatregelen die uitgevoerd moeten worden om risico's tot een minimum te beperken.

Binnen WPS wordt de aanvrager door een proces geleid met een aantal stappen. In de meeste gevallen kan dit zo worden ingericht dat een TRA "vanaf nul" invullen niet nodig is, omdat in andere stappen de risico's voldoende worden geïnventariseerd, maar dit behoort wel tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld op basis van een bepaald verhoogd risico.