Hoe werkt het

Het werkvergunningensysteem voor elke organisatie

WPS is een werkvergunningensysteem geschikt voor elk type organisatie, profit en non-profit. Of u iets produceert, een dienst verleent of iets totaal anders onderneemt, u wilt dat het veilig gebeurt en dat u daarbij ondersteund wordt door een systeem dat overzicht geeft en controle biedt over alle lopende aanvragen, werkvergunningen en veiligstellingen. WPS is krachtig, flexibel en combineert de drie belangrijkste functionaliteiten in één systeem; werkvergunning, TRA en veiligstelling. Met de talloze in te stellen parameters wordt WPS passend gemaakt aan de organisatie en haar eisen op gebied van arbeidsveiligheid.

1. Werkvergunning aanvragen

De aanvrager vraagt een nieuwe werkvergunning aan door een aantal vragen over de werkzaamheden te beantwoorden, dan wel door direct maatregelen aan te vinken. Al deze vragen en/of maatregelen staan in een aantal gecategoriseerde checklists. U kunt alle vragen, antwoorden en maatregelen zelf inrichten. Tevens kunt u specifieke vragen zelf koppelen om in een vervolgstap een TRA- of Lockout Tagout procedure automatisch op te starten.

aanvraag werkvergunning
tra taak risico analyse

2. Aanvullende TRA en/of werkdocument

Risico-analyses kennen verschillende vormen. In WPS kan een aanvullende TRA-procedure worden opgezet, waarbij een TRA aan de werkvergunning wordt gekoppeld. Tevens kunnen basis-TRA's worden aangemaakt, eventueel gekoppeld aan locatie, die kunnen worden gebruikt om dit deel van het proces te versnellen. Wanneer sprake is van een TRA-procedure die losstaat van het systeem, kan deze ook als bijlage of geautoriseerd werkdocument aan een digitale werkvergunning worden gekoppeld.

Enthousiast over WPS?

Vraag vrijblijvend een live demo aan.

3. Werkvergunning in behandeling nemen

De coördinator (veiligheidskundige of een andere verantwoordelijke rol) ontvangt een notificatie van de aangevraagde werkvergunning. Vanaf ieder apparaat kan de aanvraag direct worden bekeken, gecorrigeerd, afgekeurd, terug gestuurd of goed gekeurd. Medebeoordelaars (indien relevant voor deze aanvraag) ontvangen ook een notificatie en kunnen vanaf ieder apparaat direct inloggen om hun beoordeling te geven. 

werkvergunning voorbeeld
lock-out_tag-out.gif

4. Lock-out, tag-out

WPS biedt ook de mogelijkheid om de LOTO functionaliteit (lockout tagout) deel te laten uitmaken van het proces. Aan elke locatie kunnen standaard veiligstellingen en documenten worden gekoppeld. Veiligstelkaarten met een overzicht van veiligstellingen en tags worden automatisch gegenereerd als PDF. Deze kunnen worden uitgeprint om de veiligstellingen te markeren. Ook hier kan WPS met diverse parameters worden ingericht.

5. LMRA

Door de veelzijdigheid aan mogelijkheden in WPS kan de houder op verschillende manieren digitaal betrokken worden in het proces. Zo is het mogelijk om een LMRA stap te activeren die de houder moet uitvoeren voordat de werkvergunning kan worden vrijgegeven. Andere rollen in het werkvergunningproces kunnen ook betrokken worden bij de LMRA stap.